O nama

Javna ustanova „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ je osnovana 2018. godine od strane Skupštine Kantona Sarajevo kao samostalna javna ustanova u državnom vlasništvu, koja posluje u okviru ovlaštenja utvrđenih Zakonom o ustanovama Bosne i Hercegovine i Odlukom o osnivanju.

 

Pitanja za kandidate - javni oglas za Višeg stručnog saradnika za finansijsko-ekonomske poslove i računovodstvo
Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - Viši stručni saradnik za finansijsko - ekonomske poslove i računovodstvo
Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa
Obavijest o održavanju pismenog i usmenog dijela ispita za poziciju Viši stručni saradnik za finansijsko-ekonomske poslove i računovodstvo
Pitanja za kandidate - javni oglas za Istraživač za konstruisanje vozila
Javni oglas za prijem u radni odnos - Istraživač za konstruisanje vozila
Poslovnik o radu komisije - konstruisanje vozila
Obaviještenje o terminu ispita - Istraživač za konstruisanje vozila
Pitanja - Stručni savjetnik za javne nabavke
Pitanja - Stručni savjetnik za pripremu projekata
Pitanja - šef inkubatora
Javni oglas za prijem u radni odnos za 3 pozicije
Poslovnik o radu Komisije za provođenje javnog oglasa
Pitanja -Istraživač Informatičar
Pitanja - Istraživač za sisteme skladištenja el.energije
Javni oglas za prijem u radni odnos za 2 pozicije
Poslovnik o radu Komisije za provođenje javnog oglasa za 2 pozicije
Obavijest o održavanju usmenog i pismenog ispita - Str.savjetnik za pripremu projekata
Obavijest o održavanju usmenog i pismenog ispita - Str. savjetnik za javne nabavke
Obavijest o održavanju usmenog i pismenog ispita - Šef inkubatora
Obavijest o rezultatima pismenog ispita 17.11.2023.
Obavijest o terminu pismenog i usmenog ispita - Vodeći istraživač za sisteme skladištenja električne energije
Misija

Misija Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ je očuvanje postojećih i razvoj novih znanja u oblasti tehničkih i tehnoloških nauka, te zadržavanje mladih istraživača u Bosni i Hercegovini.

Vizija

Postati nezaobilazan outsorsing istraživačko-razvojni centar za sve industrijske i poslovne subjekte u Bosni i Hercegovini u oblasti tehničkih i tehnoloških nauka.