O nama

Javna ustanova „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ je osnovana 2018. godine od strane Skupštine Kantona Sarajevo kao samostalna javna ustanova u državnom vlasništvu, koja posluje u okviru ovlaštenja utvrđenih Zakonom o ustanovama Bosne i Hercegovine i Odlukom o osnivanju.

 

Pitanja za kandidate - javni oglas za Višeg stručnog saradnika za finansijsko-ekonomske poslove i računovodstvo
Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - Viši stručni saradnik za finansijsko - ekonomske poslove i računovodstvo
Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa
Obavijest o održavanju pismenog i usmenog dijela ispita za poziciju Viši stručni saradnik za finansijsko-ekonomske poslove i računovodstvo
Pitanja za kandidate - javni oglas za Istraživač za konstruisanje vozila
Javni oglas za prijem u radni odnos - Istraživač za konstruisanje vozila
Poslovnik o radu komisije - konstruisanje vozila
Obaviještenje o terminu ispita - Istraživač za konstruisanje vozila
Misija

Misija Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ je očuvanje postojećih i razvoj novih znanja u oblasti tehničkih i tehnoloških nauka, te zadržavanje mladih istraživača u Bosni i Hercegovini.

Vizija

Postati nezaobilazan outsorsing istraživačko-razvojni centar za sve industrijske i poslovne subjekte u Bosni i Hercegovini u oblasti tehničkih i tehnoloških nauka.