Budućnost je u umrežavanju
  • 05.03.2021.

Budućnost je u umrežavanju

Delegacija JU „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ je sa kolegama iz „Zrak“ d.d. posjetila kompaniju „Tring“ d.o.o. iz Gračanice. Tom prilikom je upriličen obilazak pogona kompanije pri ćemu je delegacija upoznata sa proizvodnim programom ali i tehnologijom proizvodnje.

 

Tring d.o.o. Gračanica je kompanija koja se bavi informatičkim inženjeringom od 2002. godine i u tom periodu je ostvarila značajan ugled u razvoju aplikativnih rješenja iz vlastitih programskih laboratorija, proizvodnju/distribuciju i servis fiskalnih uređaja, sa najvećim tržišnim udjelom u prodaji na nivou FBiH.

 

Kao zaključak posjete je da u BiH ima potencijala i u ljudskom i u tehnološkom smislu i da sa postojećim potencijalima i međusobnim umrežavanjem i upoznavanjem bh privrednici mogu kvalitetno odgovoriti zahtjevima kako domaćeg tako i inostranih tržišta.