PODACI O PRIJAVITELJU KORPUCIJE: (NEOBAVEZNO POLJE)


PODACI O INSTITUCIJI U KOJOJ JE IZVRŠENA KORUPCIJA


PREDMET: PRIJAVA KORUPCIJE

PODACI O LICU ZA KOJE SE SUMNJA DA JE IZVRŠILO KORUPCIJU


DOSTAVITE PODATKE I DOKUMENTACIJU IZ KOJE PROIZILAZI SUMLJA DA JE IZVRŠENA KORUPCIJA: