Saradnja Centra sa Misijom BiH pri NATO
  • 29.10.2022.

Saradnja Centra sa Misijom BiH pri NATO

U prostorijama Misije BiH pri NATO održan je sastanak sa predstavnicima Centra za napredne tehnologije. Domaćin sastanka je bio brigadir Edin Fako šef Vojnog dijela Misije BiH pri NATO, a koji je ujedno i vojni predstavnik BiH pri Evropskoj uniji. U atmosferi potpunog razumijevanja situacije u kojoj se nalazi BiH razgovarano je o mogućnostima i pravcima saradnje Misije i Centra u oblasti razvoja i istraživanja i da se tim putem dođe do konekcija koje bi omogućile dalje jačanje mogućnosti BiH prema NATO u budućim zajedničkim projektima. Realizacijom projekta „Izrada prototipa gorive ćelije sa proton-propusnom membranom (PEM)”Centar za napredne tehnologije i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, a u okviru NATO-ovog projekta „Nauka za mir“ su razvili saradnju i sa naučno – istraživačkim centrima u Sloveniji i Srbiji, u cilju razmjene znanja i tehnologija sa zemljama članicama i nečlanicama NATO saveza.