Obavijest o održavanju pismenog i usmenog dijela ispita
  • 31.05.2022.

Obavijest o održavanju pismenog i usmenog dijela ispita

Obavještavaju se kandidati među kojima se provodi izborni postupak za poziciju: Viši stručni saradnik za finansijsko-ekonomske poslove i računovodstvo – 1 izvršilac da će se PISMENI DIO ISPITA održati u prostorijama JU „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“, adresa Vilsonovo šetalište broj 9, dana 07.06.2022. godine (utorak ) sa početkom u 10:00 sati, a USMENI DIO ISPITA isti dan (07.06.2022.) sa početkom u 12:00 sati.