Delegacija Centra posjetila Logističku bazu Oružanih snaga BiH
  • 20.06.2021.

Delegacija Centra posjetila Logističku bazu Oružanih snaga BiH

Dana 18.06.2021., pozivom Ministarstva odbrane delegacija Centra, Direktor Ensar Mulaosmanović i Viši stručni saradnik za kvalitet i standardizaciju Mehmed Konaković, posjetila je Logističku bazu Oružanih snaga BiH Stojkovići Novi Travnik. Komanda baze sa koordinatorima za provođenje aktivnosti na nivou Glavne logističke baze oružanih snaga BiH, kapetan Krajišnik Slaviša i vodnik Nikola Gabrić, je ukazala gostoprimstvo i nakon razgovora i upoznavanja obiđen je prostor logistićke baze. Tokom obilaska predstavnici Centra su upoznati sa potrebama i problemima sa kojima se susreću. Komanda baze je upoznata sa namjenom i zadatkom koji ima Centar, a saradnik Centra inžinjer Salko Maksumić je na osnovu informacija koje su dobijene dao pregled mogućnosti za rješavanje problema koji je predstavljen. Mnogo je prostora za saradnju, a obaveza Centra je da pruži punu podršku u rješavanju svih problema koje Oružane snage imaju a koje su u domenu ustanove. Veliki je to sistem kojem je potreban stalni nadzor i kontrola i mnogo je prostora za uvođenje modernih tehnologija. Današnja posjeta je početak saradnje sa Ministarstvom odbrane i Oružanim snagama BiH.