Centar za napredne tehnologije u Sarajevu izrađuje zaštitne vizire
  • 11.05.2020.

Javna ustanova “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” je u vremenu pandemije Covid-19 svoje aktivnosti preusmjerila sa planiranih, koje su bile definirane planom za 2020. godinu, na prioritetne koje zahtijeva trenutna situacija.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM UPOSLENIKA
  • 23.09.2019.

Dana 20.09.2019. godine objavljen je javni oglas za prijem uposlenika u JU"Centar za napredne tehnologije u Sarajevu"