Istraživači „Centra za napredne tehnologije u Sarajevu“ u BAS/TC 4 članovi Komiteta Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine
  • 07.07.2021.

Istraživači „Centra za napredne tehnologije u Sarajevu“ u BAS/TC 4 članovi Komiteta Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine

Za učešće u radu Komiteta BAS/TC 4 Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine, prijavili su se predstavnici JU “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“, dr.sc. Šaban Žuna i mr. Zijad Alibašić, a njihove radne biografije poslate su svim članovima Komiteta na uvid. Jednoglasnom odlukom članova Komiteta prihvaćeno je da kandidati postanu punopravni članovi i da aktivno učestvuju u radu. Novopridruženi članovi su na 61. sjednici ukratko predstavili rad ustanove iz koje dolaze. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, kao državna naučno-stručna institucija, između ostalog, proglašava i izdaje bosanskohercegovačke standarde, učestvuje u uspostavi i održavanju sistema certificiranja i homologizacije u skladu s evropskim modelom, te zastupa i predstavlja Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim i drugim međudržavnim organizacijama. Od ukupno 58 aktivnih tehničkih komiteta, BAS/TC 4, kojim predsjedava prof. dr. Mirsada Oruč ima najobimnije područje rada i najveći broj bosanskohercegovačkih standarda za pripremu i utvrđivanje prijedloga, preuzimanja međunarodnih i evropskih standarda i revizija postojećih važećih standarda. Predmet rada Tehničkog komiteta BAS/TC 4, Čelik, čelični proizvodi, obojeni metali i legure obuhvata standardizaciju u oblasti čelika, čeličnih proizvoda, obojenih metala i legura uključujući terminologiju, tehničke zahtjeve za isporuku, mjere i tolerancije, metode ispitivanja materijala, opremu. Samo za 2021. godinu planirano je usvajanje 54 međunarodna i evropska standarda.