Radno-konsultativni sastanak Upravnog i Nadzornog odbora Centra
  • 05.07.2021.

Radno-konsultativni sastanak Upravnog i Nadzornog odbora Centra

U prostorijama JU Centar za napredne tehnologije u Sarajevu je održan radno-konsultativni sastanak UO i NO na kojem je razmatran dosadašnji rad Centra i prezentovani projekti koji su aktuelni. Osim članova UO i NO sastanku su prisustvovali i stručnjaci Centra direktno uključeni u realizaciju projekata i koji su prezentovali realizaciju svako u svojoj oblasti za koju je zadužen i nadležan. Zaključak sastanka da je neophodno popuniti kapacitete koji su u trenutnoj kadrovskoj situaciji prenapregnuti i da su potrebna nova zapošljavanja da bi se projekti mogli realizovati na osnovu prezentovane liste trenutnih i planiranih projekata i aktivnosti. Također upućen je i poziv federalnom nivou vlasti da se uključi u pomoć Centru koja je definisana osnivačkim aktima ustanove.