Predsjedavajući Doma naroda PSBiH Kemal Ademović u posjeti Centru za napredne tehnologije KS
  • 04.04.2024.

Predsjedavajući Doma naroda PSBiH Kemal Ademović u posjeti Centru za napredne tehnologije KS

Predsjedavajući Doma naroda PSBiH Kemal Ademović posjetio je Centar za napredne tehnologije Kantona Sarajevo (CNT), gdje je održao sastanak sa ministrom privrede KS Zlatkom Mijatovićem i direktorom Centra Ensarom Mulaosmanovićem. Na sastanku je učestvovao i zastupnik u Skupštini KS Rusmir Pobrić. Nakon predstavljanja aktuelnih projekata civilne namjene na kojima CNT radi, predsjedavajući Ademović obišao je i nedavno izgrađene prostorije prvog Centra za razvoj preduzetništva KS koji djeluje pri CNT-u, kao i novoosnovani laboratorij za istraživanje i razvoj novih proizvodnih procesa u oblasti energetike. Ministar Mijatović upoznao je predsjedavajućeg Ademovića i sa novim projektima koji se planiraju realizirati na Mašinskom fakultetu UNSA do kraja ove godine. Ademović je izrazio zadovoljstvo činjenicom da su projekti koje je inicirao i u čijem kreiranju je učestvovao, a koji su pokrenuti prije nekoliko godina, zaživjeli i da već daju vidljive rezultate, iako je riječ o kompleksnim procesima čija realizacija iziskuje duži vremenski period. Ademović je dao podršku radu i naporima koje ministar Mijatović i direktor Mulaosmanović ulažu na polju razvoja savremenih tehnologija, preduzetništva, modernizacije procesa, te uvezivanju visokoškolskih institucija i razvojnih projekata s privredom.