Sporazum o saradnji Privredne komore FBiH i Centra za napredne tehnologije
  • 22.07.2020.

Sporazum o saradnji Privredne komore FBiH i Centra za napredne tehnologije

Predsjednik Privredne komore Federacije BiH Mirsad Jašarspahić i direktor JU “Centar za napredne tehnologije Sarajevo” Ensar Mulaosmanović potpisali su danas Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji.

Sporazumom se definiraju zajednički interesi i izražavaju želje za uspostavljanjem naučne, tehničke i drugih oblika saradnje u oblastima djelatnosti potpisnica Ugovora.

Sporazum između potpisnica, provodit će se u naučnoj i tehničkoj djelatnosti u realizaciji projekata, zajedničkom učešću u realizaciji ekspertskih djelatnosti, razmjeni naučnih, tehničkih iskustava i dostignuća, kao i ostalim aktivnostima od zajedničkog interesa.

Saradnja će se odvijati uz obostrano poštovanje ciljeva i uvažavanje interesa svake strane, uz poštovanje Zakona u Bosni i Hercegovini, akata Centra za napredne tehnologije, kao i uz poštovanje statuta Privredne komore FBiH i drugih opštih akata Komore FBiH i relevantnih akata udruženja.

Potpisivanjem ovog Sporazuma, Privredna komora FBiH nastavlja sa aktivnostima koje imaju za cilj podršku razvoju novih tehnologija i proizvoda.

Imajući u vidu da u okviru Komore djeluje Inžinjerska komora FBiH, ali i druge strukovne asocijacije, saradnja sa Centrom za napredne tehnologije će omogućiti povezivanje stručnjaka, razmjenu znanja, rad na programima edukacije i druge aktivnosti od interesa za potpisnice Sporazuma, saopćeno je iz Privredne komore FBiH.