Razvoj u okviru NATO standarda
  • 28.05.2020.

Razvoj u okviru NATO standarda

NATO put je primarni cilj kojeg BiH treba da ispuni ne samo u oblasti politike i sigurnosti nego i u drugim oblastima, kao što su razvoj i nauka. Mnogo je projekata u okviru civilnog dijela NATO-a koji su usmjereni na razvoj.

Posjeta JU „Centar za napredne tehnologije“ upriličena je od strane predstavnika NATO štaba u Bosni i Hercegovini. Na sastanku su predstavljene aktivnosti i perspektive razvoja Centra sa naglaskom da postoji prostor za saradnju u okviru osiguranja protokola za dobivanje NATO certifikata u oblasti razvoja kao i usklađivanje tehnoloških rješenja sa standardima NATO i EU. Vrlo je važno imati otvorenu komunikaciju sa organima NATO sistema i pristup njihovim organima bez obzira što još uvijek BiH nije članica.