Podrška početku rada GRAS-a
  • 14.05.2020.

Podrška početku rada GRAS-a

Danas je u prostorijama  KJKP "GRAS" organizovan sastanak sa direktorom kompanije. 15.maja će ponovo početi sa radom gradski prevoz nakon dvomjesečne pauze. Kao znak podrške zbog ponovnog vračanja u funkciju gradskog saobračaja, predstavnici "Centra za napredne tehnologije" su predali zaštitne vizire, konstruisane i napravljene od strane inžinjera Centra.

Kao što je rečeno u razgovoru sa direktorom KJKP "GRAS" gospodinom Jakubom Kuburom ovo bi trebao da bude početak saradnje u oblasti tehnike i realizacije mogućih projekata. Direktor "GRAS"-a je upoznao predstavnike Centra sa prioritetnim projektima koji bi se mogli realizovati u međusobnoj saradnji. Na kraju razgovora zaključeno je da je sastanak organizovan u pravo vrijeme i da bi trebalo organizovati još jedan u što skorije vrijeme sa konkretnim prijedlozima projekata.