Oslonac na unutrašnje kapacitete
  • 21.05.2020.

Oslonac na unutrašnje kapacitete

U prostorijama JU "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" održan je sastanak sa Doc. dr. Benjaminom Fetićem predavačem na katedri za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu. Svrha sastanka je bila razmjena mišljenja o mogućnostima saradnje i realizacije zajedničkih projekata u kojem bi učestvovali stručnjaci iz Javne ustanove i naučno-nastavni kadar fakulteta.

Sastanak je održan na osnovu već ranije potpisanog sporazuma o saradnji Javne ustanove i fakulteta u kojem su definisani okvirni oblici saradnje, a u slučaju konkretnih projekata potpisao bi se sporazum sa jasno definisanim uslovima.

Zaključak nakon sastanka je da je potrebno osmišljavati i delegirati takve projekte koji bi išli u pravcu razvoja naučnih i proizvodnih kapaciteta u Bosni i Hercegovini da bi se na taj način dobila nova vrijednost i iskoristili unutrašnji kapaciteti. Pogotovo je to došlo do izražaja u vremenu pandemije kada su zatvorene granice i kada smo kao društvo oslonjeni samo na sebe.