Donacija vizira za MUP Kantona Sarajevo
  • 12.05.2020.

Donacija vizira za MUP Kantona Sarajevo

U okviru aktivnosti "Centra za napredne tehnologije u Sarajevu", vezano za borbu protiv pandemije COVID-19, predstavnici Centra su bili u posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i razgovarali sa ministrom Juskom. Ministar je obavijestio o aktivnostima ministarstva koje se poduzimaju u borbi protiv COVID-19 i izazovima sa kojima se susreću službenici na terenu. 

Ministar Jusko se upoznao sa planovima i programima Centra, a posebno sa aktivnostima vezanim za COVID-19 i tom prilikom su mu uručeni zaštitni viziri kao donacija za potrebe ljudi na terenu.